Водећи дистрибутер радиофармацеутика
и радиоактивних извора у Србији
Спољнотрговински промет је центар регистрован за трговину на велико фармацеутским
и хемијским производима, репродукционим материјалом и опремом.
званични документи >

header SRB

Спољнотрговински центар је учествовао на Конгресу нуклеарне медицине 2018 у Београду, размењиво знања, мишљења и искуства са колегама у земљи и иностранству и упознао се са новим трендовима у нуклеарној медицини.

 

Погледајте слике: