Водећи дистрибутер радиофармацеутика
и радиоактивних извора у Србији
Спољнотрговински промет је центар регистрован за трговину на велико фармацеутским
и хемијским производима, репродукционим материјалом и опремом.
званични документи >

Улазак компаније DDD-Diagnostic A/S на српско тржиште и почетак сарадње са Институтом за нуклеарне науке “Винча” обележени су пријемом у Резиденцији Амбасадора Данске 11. децембра. Лекарима из свих делова Србије том приликом су представљена решења комапније DDD-Diagnostic A/S из области нуклеарне медицине.