Водећи дистрибутер радиофармацеутика
и радиоактивних извора у Србији
Спољнотрговински промет је центар регистрован за трговину на велико фармацеутским
и хемијским производима, репродукционим материјалом и опремом.
званични документи >

У време посете делегације Института "Винча" поред застава Европске уније, Републике Француске и компаније Cisbio Bioassays подигнута је и застава Републике Србије.