Водећи дистрибутер радиофармацеутика
и радиоактивних извора у Србији
Спољнотрговински промет је центар регистрован за трговину на велико фармацеутским
и хемијским производима, репродукционим материјалом и опремом.
званични документи >

О нама

Институт за нуклеарне науке "Винча" је мултидисциплинарни научноистраживачки Институт, који се бави основним, развојним и примењеним истраживањима у природним, нуклеарним и техничко – технолошким наукама, као и пружањем услуга проистеклих из резултата наведених истраживања.

Организација Института заснива се на организационим јединицама – научно истраживачким лабораторијама и центрима. Спољнотрговински промет Института „Винча“ је центар који је основан 1979. године

сазнај више

Чиме се бавимо?

Спољнотрговински промет је регистрован за трговину на велико фармацеутским и хемијским производима, осталим репродукционим материјалом и опремом.

Наши партнери

Спољнотрговински промет Института "Винча" сарађује са свим водећим здравственим и истраживачким организацијама у Републици Србији, као и са бројним компанијама из иностранства.