Дистрибуција медицинских средстава Института за примену нуклеарне енергије (ИНЕП):


Имунодијагностика:

 • IRMA hLH
 • IRMA FSH
 • IRMA hCG
 • IRMA PRL
 • IRMA AFP
 • RIA PROGESTERON
 • RIA ESTRADIOL
 • RIA TESTOSTERON
 • IRMA TSH
 • RIA T3 (PEG)
 • RIA T4 (PEG)
 • RIA T3 (CT)
 • RIA T4 (CT)
 • IRMA Tg
 • RIA Tg At (PEG)
 • RIA INSULIN (PEG)IRMA C-PEPTID
 • RIA CORTIZOL (CT)
 • IRMA CEA
 • IRMA PSA
 • IRMA fPSA
 • IRMA IgE
 • IRMA Fer


Молекуларна имунологија:

 • Humani IgA
 • Humani IgG
 • Humani IgM
 • Humani C3 komplement


Одређивање аутоантитела:

 • Humana anti-mitohondrijalna autoantitela
 • Humana anti-glatkomišićna autoantitela
 • Humana autoantitela protiv tireoidnih mikrozoma
 • Humana antitela protiv paritalnih ćelija želudca
 • Humana anti-nuklearna autoantitela


Антигени за откривање аутоантитела:

 • Antigen AMA
 • Antigen AGMA
 • Antigen APA
 • Antigen ANA
 • Antigen ASA (srce)
 • Antigen Jednjak primate
 • Antigen Jednjak pacova
 • Antigen LKM
 • Antigen LKS
 • Antigen KS
 • Antigen ANCA


FITC Дијагностички комплети за серолошку дијагностику инфективних болести:

 • Humana specifična antitela prema E. Granulosus
 • Humana specifična antitela prema Trichinella
 • Humana specifična antitela prema T. Gondii


Поликлонска антитела:

 • Poliklonska antitela protiv humanog punog seruma
 • Poliklonska antitela protiv humanog IgG (H)
 • Poliklonska antitela protiv humanog IgA (H)
 • Poliklonska antitela protiv humanog IgM (H)


FITC oбележена поликлонска антитела:

 • FITC obeležena antitela protiv humanog C3
 • FITC obeležena antitela protiv humanog IgA (H)
 • FITC obeležena antitela protiv humanog IgG (H)
 • FITC obeležena antitela protiv humanog IgM (H)
 • FITC obeležena antitela protiv mišijeg IgG (H)
 • FITC obeležena antitela protiv humanog Ig (G+A+M)


Пероксидазом обележена поликлонска антитела:

 • Peroksidazom obeležena antitela protiv humanog IgG (H)


Остали помоћни реагенси:

 • Komplement kunića (serum)
 • PBS ( 10 x koncentrovan)


ИВД средства за самотестирање:

 • Детекција трудноће – GRAMEM PLUS
 • Детекција плодних дана - OvulIN