Спољнотрговински промет има право заступања и посредовања у промету роба и услуга, бави се пословима складиштења, царинског посредовања и превозом опасних материја класе 7 у друмском саобраћају.