Мике Петровића Аласа 12-14, 11351 Винча, Србија
Поштански фах 522, 11001 Београд, Србија

Тел: +381 11 3408 301,
Факс: +381 11 6308 432 

E-mail: exim@vinca.rs


Контакти запослених

radmila corovic

Радмила Ћоровић-Меденица
руководилац Спољнотрговинског промета

rcorovic@vinca.rs

+381 11 3408 425

zorica nikolic

Зорица Николић
секретар

sekretarijat240@vinca.rs

+ 381 11 3408 301, +381 11 6308 432

nada jovanovic

Нада Једнак - Јовановић
фармацеут

njednak@vinca.rs

+381 11 3408 301

zoran drazic

Милица Спасојевић
виши самостални референт

exim@vinca.rs

+381 11 3408 106

slavica stepanov

Славица Степанов-Милићевић
виши самостални референт

stepanov@vinca.rs

+381 11 3408 235

alexandar lukic

Александар Лукић
виши самостални референт

alukic@vinca.rs

+381 11 3408 301

maja kosanovic

Маја Косановић
самостални референт

majas@vinca.rs

+381 11 3408 106

dragana gakovic

Драгана Гаковић
виши самостални референт

adragana@vinca.rs

+381 11 3408 106

danka filipovic

Данка Филиповић
самостални референт

dankaf@vinca.rs

+381 11 3408 106

svetlana nikolic

Светлана Николић
царински заступник

vinca.spedicija@vinca.rs

+381 11 2286 453

mirjana hamza

Мирјана Хамза
царински заступник

vinca.spedicija@vinca.rs

+381 11 2286 453

dragan jevtic

Драган Јевтић
логистика

sekretarijat240@vinca.rs

+381 11 3408 301

tane kucak

Тане Кучук
логистика

sekretarijat240@vinca.rs

+381 11 3408 301