Дистрибуција радиофармацеутика и радиоизотопа Лабораторије за радиоизотопе

Радионуклидни генератори:

 • Универзални 99Mo/99mTc генератор активности од 2-40 GBq

radiofarmaceuti0

Радиофармацеутски китови:

 • Комплет за обележавање DTPA са 99mTc
 • Комплет за обележавање Пирофосфата са 99mTc
 • Комплет за обележавање DMSA са 99mTc
 • Комплет за обележавање Ciprofloksinacina sa 99mTc
 • Комплет за обележавање MAA са 99mTc
 • Комплет за обележавање EHIDA са 99mTc
 • Комплет за обележавање MIBI са 99mTc
 • Комплет за обележавање DPD са 99mTc
 • Комплет за обележавање Антимон сулфид колоида са 99mTc

 

Радиофармацеутски лекови:

 • Натријум јодид – Na131I раствор
 • Натријум јодид – Na131I капсуле за дијагностику
 • Натријум јодид – Na131I капсуле за терапију
 • MIBG-131I раствор за дијагностичку примену
 • Hipuran – 131I раствор за дијагностичку примену

 

Затворени извори зрачења

radiofarmaceuti

Извори за потребе индустријске радиографије:

 • 192Ir – активности до 1.8 TBq
 • 75Se – активности до 4 TBq

 

Извори за потребе индустрије:

 • 60Co – активности до 370 GBq
 • 137Cs – активности до 1 TBq
 • 241Am – активности до 740 GBq
 • 90Sr – активности до 370 GBq
 • 85Kr – активности до 370 GBq