Водећи дистрибутер радиофармацеутика
и радиоактивних извора у Србији
Спољнотрговински промет је центар регистрован за трговину на велико фармацеутским
и хемијским производима, репродукционим материјалом и опремом.
званични документи >

Дистрибуција радиофармацеутика и радиоизотопа Лабораторије за радиоизотопе

Радионуклидни генератори:

 • Univerzalni 99Mo/99mTc generator aktivnosti od 2-40 GBq

radiofarmaceuti0

Радиофармацеутски китови:

 • Komplet za obeležavanje DTPA sa 99mTc
 • Komplet za obeležavanje Pirofosfata sa 99mTc
 • Komplet za obeležavanje DMSA sa 99mTc
 • Komplet za obeležavanje Ciprofloksinacina sa 99mTc
 • Komplet za obeležavanje MDP sa 99mTc
 • Komplet za obeležavanje MAA sa 99mTc
 • Komplet za obeležavanje Sn-koloida sa 99mTc
 • Komplet za obeležavanje EHIDA sa 99mTc
 • Komplet za obeležavanje MIBI sa 99mTc
 • Komplet za obeležavanje DPD sa 99mTc
 • Komplet za obeležavanje Antimon sulfid koloida sa 99mTc
 • Komplet za obeležavanje Alkalnog DMSA sa 99mTc

 

Радиофармацеутски лекови:

 • Natrijum jodid – Na131I rastvor
 • Natrijum jodid – Na131I kapsule za dijagnostiku
 • Natrijum jodid – Na131I kapsule za terapiju
 • MIBG-131I rastvor za dijagnostičku primenu
 • Hipuran – 131I rastvor za dijagnostičku primenu
 • Komplet C-14 UREA za detekciju Helicobacter pylori

 

Затворени извори зрачења

radiofarmaceuti

Извори за потребе индустријске радиографије:

 • 192Ir – aktivnosti do 1.8 TBq
 • 75Se – aktivnosti do 4 TBq

 

Извори за потребе индустрије:

 • 60Co – aktivnosti do 370 GBq
 • 137Cs – aktivnosti do 1 TBq
 • 241Am – aktivnosti do 740 GBq
 • 90Sr – aktivnosti do 370 GBq
 • 85Kr – aktivnosti do 370 GBq